Vigdis Jordal leverer energi og engasjement

 

Konferansier/ Programleiar

Ein god konferansier eig arrangementet ved å løfta, lima, bera det og vera pustepausen mellom foredraga. Eg er kjent for mine ekte og unike formidlingsevner. Lun, kraftfull og personleg. Eg går tett på og skapar ein trygg og avslappa stemning, òg på store konferansar. Med humor, ettertanke og skreddarsydde poetiske refleksjonar, får arrangementet ein ekstra dimensjon. Med lidenskap for maraton, er eg energisk, utholdende og god på å takle utfordringar! 

Eg har erfaring som programleiar for podkast.

 

Arbeidsglede og medarbeiderskap: Bli engasjert!

Eit forrykande foredrag som treff publikum midt i hjarta. Her får du autentiske og gjenkjennende historier om mål, meining og dei djupare drivkreftene i gjerningane våre. Eg bruker humor og viser deg kvifor mellommenneskelige relasjonar pregar oss i alt vi gjer. Forskning viser at eit løft i engasjementet til ansatte merkast på bunnlinja, så bygg ein kultur med engasjement!

Du vil sitja igjen med konkrete tips og inspirasjon til betre medarbeidarskap og meir arbeidsglede i ei tid med mykje fokus på digitalisering. Bli berørt, bli engasjert!

 

Inspirasjon og motivasjon: Ut av komfortsona

Kor ofte går du utanfor komfortsona di? Tenker du nokon gonger på at talentet ditt kan vera innpakka i frykt? Som eit tryllesett, gøymt og gløymt? Om du gjer det til ein vane å utfordra deg sjølv, kan du gå frå å vera eitt til å bli noko heilt anna. Tenk kva effekt endringa kan ha på deg sjølv og omgivnadene. Privat og på jobb. Eit foredrag med inspirerande og ekta historier om mot, meistring og om godfølelsen som blir større enn du anar. Du klarer meir enn du trur!                   

 

Kulturelt program, kåseri og poesi

Kåseri og poesi med humor, refleksjon og ettertanke. Skreddarsydd og tilpassa kvart enkelt oppdrag. Digitalisering eller analoge data?  Eg har erfaring frå dei fleste bransjar, offentleg og privat, store og små bedrifter.  Eg opptrer på konferansar, lanseringar, «kick off», sosiale samlingar i bedrifter og når det er behov for kulturelt påfyll og krydder til arrangementet.

 

Kommunikasjon: Lær forteljarkunsten

Ønsker du å bli ein levande formidlar som presenterer bodskapen din med glød og begeistring? Då kan historieforteljing bli eit viktig verktøy for deg! Her får du kunnskap om korleis historieforteljing kan brukast i kvardagen og dessutan verktøy til å utarbeida og bruka forteljingar som formidlingsform. Kunsten å kommunisera er kanskje den største kunstforma, siden mediet er det menneskelege sinnet.

Eg tilbyr kurs i forteljarkunst og i presentasjonsteknikk der du lærer kunsten å presentere ekte og naturleg. 

I en tid med raske endringar er behovet for å kommunisera godt viktigere enn nokon gong. Korleis lukkast med å få folk til å høyre på det du presenterer, både i fysiske og digitale møter? Korleis bli forstått og få best muleg gjennomslagskraft?

Lær deg kunsten å presentere ekta og naturleg med eit overbevisande kroppsspråk.

Kursa inkluderer øving, for vi må øva oss på det vi ønsker å bli gode på.

 

«Vigdis satte ting i perspektiv med sine virkningsfulle historier. Engasjerende framføring. Gripende, morsomt, utviklende. – Du rørte ved noe jeg ikke kan forklare. Det var en utrolig reise du tok oss med på. – Du har så mye å tilføre andre mennesker. Flere burde gjort som deg – et skritt til siden og følge drømmen»  Deltagere på videreutdanning i ledelse og organisasjonsutvikling ved Politihøgskolen

 

«Om dere trenger en knallgod konferansier som både knytter oss sammen, gir oss lyriske smakebiter, tar vare på arrangører og foredragsholdere, så kan jeg anbefale Vigdis Jordal som gjorde en strålende jobb for oss under FBI konferansen med 500 mennesker i salen!»  Nina Hanssen, daglig leder Female Business Innovation

«Vigdis Jordal gjorde en strålende innsats som konferansier! Proff og varm – en flott kombinasjon!» Catherine Lemaréchal, Ticato AS

«Vigdis Jordal er en fantastisk, herlig, fengende, seriøs og engasjert foredragsholder. Jeg ble fenget fra første minutt, via dikt, muntre historier og en nær og personlig tilstedeværelse. Det ble latter og tårer fra alle som hadde møtt frem og salen var fullsatt, og vi ble alle sittende igjen med varmere, mykere og mer takknemlige hjerter! Vigdis ga oss Hjertebank!« Lotte Leirvik Huseby, etter foredrag på KK- helg.