HJERTEBANK

Kontakt

Ser fram til spennende samarbeid.

Vigdis Jordal, Bruksveien 24, 1367 Snarøya

vigdis@hjertebank.com

+47 917 21 400

Organisasjonsnummer: 989433482 mva

«Når hjertet har talt er det upassende av fornuften å komme med innvendinger»

Ta kontakt med Talerlisten for bestilling:

Vigdis Jordal

Bildet som inspirerte til Hjertebank logo er malt av Birgitte Bøe.

hjerte_large